Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringsuppdrag till Försäkringskassan och Socialstyrelsen om säkrare handläggning i sjukförsäkringen

Publicerad

Regeringen gör ett tillägg till det redan befintliga uppdraget till Försäkringskassan och Socialstyrelsen om att vidareutveckla sjukförsäkringen i dialog med hälso- och sjukvården.

- De åtgärder som vidtagits inom ramen för Socialstyrelsen och Försäkringskassans gemensamma uppdrag bedöms ha stor betydelse för personer med ME/CFS, postcovid eller andra symtombaserade diagnoser. Regeringen vill säkerställa att de vidtagna åtgärderna får avsett genomslag i handläggningen, säger Ardalan Shekarabi.

Försäkringskassan och Socialstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att utveckla sjukförsäkringshandläggningen i dialog med hälso- och sjukvården.

Försäkringskassan och Socialstyrelsen har vidtagit viktiga åtgärder som har betydelse för individer med till exempel ME-diagnos. Genom det tillägg som nu görs i uppdraget vill regeringen säkerställa att åtgärderna implementeras i handläggningen för att öka tryggheten för patienter med någon av diagnoserna ME/CFS eller postcovid eller någon annan symtombaserad diagnos.

Från och med den 15 mars gäller nya regler i sjukförsäkringen. Den bedömning av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete som ska ske efter dag 180 i sjukfallet ska kunna skjutas upp om övervägande skäl talar för att den försäkrade kommer att återgå i arbete hos arbetsgivaren senast dag 365. Den som är sjukskriven får därigenom bättre förutsättningar att hinna genomgå vård, behandling och rehabilitering för att kunna återgå i arbete. Till skillnad från de tidigare reglerna gäller det nya beviskravet även symtombaserade diagnoser så som ME/CFS eller postcovid.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 oktober 2021

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Nadja Yusuf
T.f. pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter