Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Satsning på digitaliseringskoordinatorer fortsätter

Publicerad

Regeringen förlänger satsningen på regionala digitaliseringskoordinatorer och erbjuder regionerna att fortsätta upprätthålla funktionen som möjliggjordes i och med ett regeringsbeslut 2018. Regeringen ger också Tillväxtverket i uppdrag att lämna stöd till regionala digitaliseringskoordinatorer, samt att samordna digitala innovationshubbar.

Satsningen på regionala digitaliseringskoordinatorer har bidragit till övergripande och strategisk samverkan för att främja digitalisering. Det finns därför skäl att fortsätta satsningen fram till år 2025.

De regionala digitaliseringskoordinatorerna kan om erbjudandet accepteras bidra till strategisk samordning och samverkan mellan relevanta aktörer för att främja digitalisering i respektive län. Inom ramen för detta ingår att främja användningen av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster.

Tillväxtverket får i uppdrag att lämna stöd till digitaliseringskoordinatorerna, samt att samordna digitala innovationshubbar och svenska europeiska digitala innovationshubbar (EDIH).

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.