Pressmeddelande från Socialdepartementet

Statligt stöd för ambulansflygtransporter med anledning av pandemin

Publicerad

Regeringen har beslutat att införa ett tillfälligt statligt stöd till verksamheter som utför patienttransporter med ambulansflyg. Syftet är att säkerställa att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter dygnet runt under utbrottet av sjukdomen covid-19. Ett liknande tillfälligt stöd fanns även under sommaren 2020.

Under pandemin har förutsättningarna för ambulansflygtransporter förändrats. Den har både inneburit att krav ställs på att transporterna ska vara anpassade för patienter som har insjuknat i covid-19 och att efterfrågan på vissa andra ambulansflygtransporter har minskat. För att fortsatt säkra att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter behöver därför sådan verksamhet tillfälligt stärkas.

Stödet kan lämnas med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Stödet uppgår som mest till drygt 16 miljoner kronor per verksamhet för den totala ansökningsperioden.

Verksamheterna kan ansöka om stöd för perioden 1 januari–30 juni 2021. Stödet är uppdelat på två ansökningsperioder. Den första ansökningsperioden sträcker sig från den 1 januari till den 31 mars, och den andra perioden från den 1 april till den 30 juni.

Förordningen träder i kraft den 17 mars 2021 och upphör att gälla den 15 november 2021.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter