Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Svenskt deltagande i ODIHR:s valobservationsinsatser under 2021

Publicerad

Regeringen fattar i dag beslut om svenskt deltagande i valobservationsinsatser som arrangeras av OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR).

Att bidra till fria och rättvisa val är en viktig del i det svenska demokratistödet. OSSE:s deltagande stater har gjort starka åtaganden om att främja demokrati som styrelseskick. Valobservation är viktig för att bidra till demokratiska processers legitimitet och till att de lever upp till demokratiska standarder och åtaganden. Det är även viktigt för att stärka tilltron till valresultaten och för att dokumentera eventuella felaktigheter och valfusk. ODIHR:s slutrapport från valobservationsinsatsen bidrar även med rekommendationer på hur framtida valprocesser och valsystemet kan stärkas i respektive land.

Folke Bernadotteakademin ansvarar för rekrytering, utbildning och sekundering av de svenska observatörerna.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0448965
e-post till Robert Englund