Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth deltar på videomöte med EU:s transportministrar

Publicerad

Idag, den 30 mars, deltar infrastrukturminister Tomas Eneroth digitalt på ett informellt möte med EU:s transportministrar. På mötet kommer järnvägsfrågor att vara i fokus.

EU har utsett 2021 till det europeiska året för järnvägen i syfte att främja användandet av tåg som transportsätt. Som en del av detta kommer EU:s transportministrar under dagens möte diskutera hur skiftet från andra trafikslag till järnväg kan påskyndas.

- I Sverige gör vi historiskt stora investeringar på järnvägen och jag välkomnar därför att järnvägsfrågor sätts högt även på EU:s agenda. Det är viktigt att vi arbetar gemensamt med frågorna på EU-nivå för att öka järnvägens attraktivitet i hela unionen. Så skapar vi positiva effekter för tågresande och den gröna återstarten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00