Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

UD förlänger avrådan för länder utanför EU/EES/Schengen/Storbritannien

Publicerad

UD har idag, den 31 mars 2021, fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet/Storbritannien. Beslutet gäller till och med den 31 maj 2021.

Den 14 mars 2020 fattade UD beslut om att avråda från icke-nödvändiga resor till alla länder. Detta med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och dess påverkan på förutsättningarna för det internationella resandet.

UD har idag beslutat att förlänga avrådan för icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet/Storbritannien. Beslutet gäller till och med den 31 maj 2021.

- Man bör fortsatt noga överväga om det verkligen är rätt tid att genomföra en resa just nu. Många länder har fortfarande stängda gränser eller omfattande begränsningar av in- och utresemöjligheter, karantänsbestämmelser och utegångsförbud, säger utrikesminister Ann Linde.

Det råder fortfarande stor osäkerhet kring möjligheterna för internationellt resande och det är inte möjligt att förutspå när det kommer att vara möjligt att resa tryggt och fritt i hela världen med hänsyn till coronapandemin och dess konsekvenser.

UD har idag också beslutat att från och med den 31 mars häva de särskilda avrådansbeslut som gällt för resor till Norge och Storbritannien eftersom osäkerhetsfaktorerna för svenska resenärer i dessa länder inte längre skiljer sig från närområdet i övrigt.

Dagens beslut

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

1) För samtliga länder som inte omfattas av punkt 3 nedan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 maj 2021.

2) UD har idag den 31 mars 2021 även beslutat att häva avrådan från icke nödvändiga resor till Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland samt Norge.

3) UD har därmed hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike. Dessa länder är undantagna från avrådan från icke nödvändiga resor.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst