Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Konsumentverket för att bättre sprida information om miljömässigt hållbar konsumtion

Publicerad

Regeringen har beslutat om att ge Konsumentverket i uppdrag att söka samverkan med samhällsaktörer som vill sprida och vidareutveckla information om miljömässigt hållbar konsumtion.

- Alltfler konsumenter vill agera miljömässigt hållbart, men vet inte alltid hur de ska gå tillväga. En förstärkt samverkan med fler aktörer, till exempel med civila samhällets organisationer och andra aktörer på lokal nivå kan bidra till att informationen når fler och att den blir mer målgruppsanpassad, säger civilminister Lena Micko.

Enligt Konsumentverket är bristande information en anledning till att konsumenter har svårt att välja och agera med hänsyn till miljön. Konsumentverket har en upplysningstjänst för konsumenter, Hallå konsument, som bland annat innehåller information för att underlätta konsumenters hållbara konsumtion – till exempel genom energispartips och tips kopplade till olika varor och tjänster. Enligt myndigheten har det dock varit svårt att öka kännedomen om att denna information finns där.

Konsumentinformation som underlättar för den enskilde konsumenten att göra hållbara och cirkulära val i vardagen är en viktig del av regeringens arbete för en mer cirkulär ekonomi. Uppdraget ska även bidra till arbetet med att uppnå de nationella miljö- och klimatmålen och målen i Agenda 2030.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2022.

Presskontakt

Nora Suni
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.