Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till Statskontoret att bland annat analysera hur Statens institutionsstyrelse (SiS) bedriver vård av flickor

Publicerad

Förutsättningarna för Statens institutionsstyrelse (SiS) att bedriva vård av barn och unga enligt LVU-lagen på särskilda ungdomshem ska analyseras. Särskilt fokus ska läggas på vården av flickor. Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utföra analysen.

– De flickor som vårdas på de särskilda ungdomshemmen har rätt till en bra behandling, bra bemötande och en trygg miljö. Mot bakgrund av de uppgifter om missförhållanden som förekommit på de särskilda ungdomshemmen behöver verksamheten ses över, säger socialminister Lena Hallengren.

Statskontoret ska analysera SiS förutsättningar att leva upp till sitt åtagande när det gäller vård av barn och unga. Statskontoret ska bland annat se över befintliga strukturer, styrning och planering av verksamheten. Granskningen ska ha ett särskilt fokus på flickor.

Därutöver ska Statskontoret granska hur vårdkedjan, det vill säga samverkan med socialtjänsten och hälso- och sjukvården, fungerar i ärenden rörande placerade ungdomar. Statskontoret ska också analysera vilket stöd övriga statliga myndigheter som ingår i vårdkedjan ger inom området. Vid behov ska Statskontoret lämna förslag för en mer ändamålsenlig vård.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med SiS, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ska bistå Statskontoret med underlag för genomförande av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström