Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredningen om Lex Lilla hjärtat presenterade förslag

Publicerad

I dag presenterade utredningen om Lex Lilla hjärtat sina förslag. Utredningen tillsattes i april 2020 för att stärka principen om barnets bästa i samband med upphörande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

– Vi behöver en bättre och tydligare lagstiftning för att se till att det som hände Lilla hjärtat inte händer igen. Nu ska utredningens förslag skickas på remiss och sedan ska vi ta fram de skärpningar som behövs, säger socialminister Lena Hallengren.

Utredningens förslag syftar till att förtydliga och förstärka principen om barnets bästa. Bland annat föreslås lagen skärpas kring vad som ska krävas för att en pågående LVU-vård ska kunna upphöra. Enligt förslaget ska en socialnämnd inte få besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett ”varaktigt och genomgripande” sätt.

Samtidigt föreslås lagbestämmelserna skärpas om så kallat flyttningsförbud. Socialnämnden ska enligt förslaget bli skyldig att alltid överväga det.

Socialnämnden föreslås också kunna besluta att en vårdnadshavare eller förälder ska lämna drogtest vid umgänge och inför prövningen av om vården ska upphöra. Därmed får socialnämnden nya verktyg och kan göra säkrare bedömningar. Socialnämnden föreslås också få en ökad uppföljningsskyldighet efter avslutad LVU-vård.

Vårdnadsöverflyttning kan skapa bättre förutsättningar för stabilitet och kontinuitet i vården. Därför föreslås i promemorian att socialnämndens skyldighet att överväga om vårdnadsöverflyttning tidigareläggs.

Förslagen kommer nu att skickas ut på remiss till myndigheter, kommuner, regioner och organisationer runt om i landet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot