Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ytterligare åtgärder mot den illegala användningen av sprängmedel

Publicerad

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ska öka kontrollen över de som hanterar civila sprängmedel. Förslagen syftar till att motverka att sprängmedel hamnar i kriminellas händer.

De förslag som nu lämnas över bygger till stor del på återkommande möten som inrikesminister Mikael Damberg har haft med företrädare för byggbranschen, den civila sprängmedelsindustrin och berörda myndigheter.

Prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor

– Branschföreträdarnas stora engagemang och tydliga utvecklingsvilja har varit av stor betydelse för förslagen som regeringen nu lägger fram. Ökad kontroll över vilka som hanterar explosiva varor är ett viktigt steg i arbetet när vi steg för steg växlar upp för att komma åt kriminella som använder sig av explosiva varor. Vi har tidigare också skärpt straffen för brott kopplade till illegal hantering av explosiva varor, och i fjol inrättades ett nationellt bombdatacenter, säger inrikesminister Mikael Damberg.

I propositionen föreslås bland annat följande:

  • Tydligare och utökade lämplighetskontroller inför tillståndsgivning, så att olämpliga personer inte ska få hantera explosiva varor.
  • Skärpta krav på själva förfarandet vid tillståndsgivningen.
  • Tydligare begränsningar i vissa tillstånds giltighetstid för explosiva varor, vilket bland annat innebär mer frekventa lämplighetsprövningar.
  • Utökade krav på att risken för bland annat stöld och sabotage beaktas vid utformandet av byggnader, anläggningar och anordningar.
  • Ökade möjligheter att återkalla tillstånd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg