Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

200 miljoner kronor för smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga

Publicerad

Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge med jämnåriga. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation och livsförutsättningar. Regeringen föreslår därför ett riktat statsbidrag till kommunerna om 200 miljoner för detta ändamål. Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år under 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Socialstyrelsen får i uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp åtgärden. Varje kommun får rekvirera medel. Hur stor summa varje kommun kan söka presenteras preliminärt i början av maj via Socialstyrelsens hemsida.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter