Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind tar emot utredning om immunitet för utställningsföremål

Publicerad

Idag, torsdag 29 april, tar kultur- och demokratiminister Amanda Lind emot utredningen Skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål. I september 2019 tillsatte regeringen en utredning om att införa en ny lag som gör det möjligt att ge statliga garantier att inlånade utländska kulturföremål skyddas mot processuella åtgärder. Syftet var att underlätta för svenska museer att låna in kulturföremål från utlandet.

– Att kunna låna in utländsk konst och kulturföremål är viktigt för många svenska museer. Men avsaknaden av ett regelverk som kan garantera att föremål verkligen lämnas tillbaka har i en del fall varit ett hinder för detta. Genom att låna in föremål från utlandet kan svenska museer, konsthallar och andra kulturinstitutioner bredda sina utställningar på fler sätt och förhoppningsvis locka fler och nya besökare. När vi tittar på andra länder kan vi se att där sådana här lagar finns så har det varit positivt för det internationella kulturutbytet. Jag vet att det därför är många som har sett fram emot att ta del av utredningens förslag, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Utredningen föreslår en särskild lag om rättslig immunitet för utställningsföremål som lånas in från utlandet till Sverige för att tillfälligt ställas ut på en offentlig utställning. Därmed skyddas föremålen mot direkta och indirekta ianspråktaganden av egendomen, t.ex. genom beslag eller kvarstad, och det säkerställs att de kan återlämnas. Lagen gäller alla slags föremål som ska ställas ut på en offentlig utställning och det saknar betydelse om utlånaren är en offentlig eller privat aktör. Såväl privata som offentliga utställningsarrangörer i Sverige får också möjlighet att ansöka om immunitet för utställningsföremål som lånas in. Utredningen föreslår att Riksantikvarieämbetet får uppgiften att ta emot ansökningar och meddela beslut i ärenden om immunitet för utställningsföremål. Besluten föreslås vara tidsbegränsade och gälla under maximalt 18 månader.

− Nu kommer utredningsförslaget att remitteras så att berörda parter ska få möjlighet att lämna sina synpunkter innan regeringen tar ställning till förslaget, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Kontakt

Frågor om utredningens överväganden och förslag besvaras av utredaren lagmannen Mikael Mellqvist, 070-555 92 87, eller utredningssekreteraren Lina Molin, 08-405 92 73.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Bakgrund

Vissa viktiga utlånare, framför allt vissa stater, anser att det finns en risk att föremål inte kommer återlämnas då de kan bli föremål för rättsliga processer i Sverige, t.ex. tas i beslag eller beläggas med kvarstad. Frågan har ställts på sin spets vid ett antal tillfällen då utställningar har fått ställas in på grund av att tillräckliga garantier inte kunnat ges om att så inte ska ske. Många andra länder har redan i dag infört regler till skydd mot processuella åtgärder för inlånade föremål och mot bakgrund av de problem som uppstått vill regeringen göra samma sak även i Sverige.