Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind tog emot rapport om statens stöd till idrotten

Publicerad

Idag, måndag 19 april, tog idrottsminister Amanda Lind emot Centrum för Idrottsforsknings rapport för 2020 som bl.a. innehåller en fördjupad analys av hur idrottsrörelsen kan arbeta för att förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt.

Centrum för idrottsforskning (CIF) har analyserat hur idrotten arbetar för att vara en öppen och demokratisk rörelse, och vilka verktyg man har för att förhindra brottslig och annan skadlig verksamhet. Särskilt fokus har legat på hur idrottsrörelsen upptäcker och förhindrar kränkningar och övergrepp på barn, korruption och annan brottslighet.

- Svensk idrottsrörelse har en stor roll i samhället och i många barns liv, därför är det oerhört viktigt att idrotten är en trygg miljö, särskilt för barnen. Varje gång ett barn far illa är det en gång för mycket och därför är uppdraget till Centrum för idrottsforskning om att följa upp hur klubbar och förbund arbetar med att skydda barn inom idrotten särskilt viktigt, säger idrottsminister Amanda Lind.

CIF har analyserat hur idrotten arbetar för att vara en öppen och demokratisk rörelse och vilka verktyg som finns för att förhindra brottslig och annan skadlig verksamhet., där det går att se hur idrotten hotas från flera håll. Det handlar dels om fusk inom sporten genom dopning, där regeringen bl.a. arbetat internationellt i Världsantidopingbyråns (WADA) styrelse och nationellt genom införandet av en fristående antidopingorganisation.

Det handlar också om att idrotten används för kriminella ändamål, inte minst genom matchfixning där vi löpande ser fall framförallt inom fotbollen och där en av rapportens slutsatser är att svensk idrottsrörelse måste bli bättre på att identifiera, erkänna och tala om idrottens riskzoner och att ett arbete med good governace är ett sätt för idrotten att försvara sin trovärdighet och autonomi framåt.

- Vi måste hela tiden se över idrottens egen förmåga att upptäcka och komma tillrätta med olika typer av brott, men även att kunna lyfta exempel på förebyggande arbete som gett goda resultat. Rapporten blir ett viktigt stöd i regeringens och idrottsrörelsens arbete framåt, säger idrottsminister Amanda Lind.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 60
e-post till Desha Svenneborg