Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind tog emot Sametingets rapport inför sanningskommissionen

Publicerad

Igår, tisdag 27 april, tog kultur- och demokratiminister Amanda Lind emot Sametingets rapport Förberedelser inför en sanningskommission om statens övergrepp mot det samiska folket.

Sametinget lämnade i juni 2019 över en hemställan till regeringen att etablera en sanningskommission om den svenska statens övergrepp mot det samiska folket. Sametinget såg även ett behov av att inhämta synpunkter för kommissionens mandat (vad sanningskommissionen ska granska) och förankra frågan hos den samiska allmänheten. I juni 2020 beviljade regeringen medel för att en förankringsprocess skulle kunna genomföras. Rapporten har nu överlämnats till kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Sametinget har genomfört en bred informationsinhämtning både via enkät och dialogmöten med bland annat sameföreningar och samrådsgrupper i de samiska förvaltningskommunerna. Sametinget har även haft kontakter med den norska sannings- och försoningskommissionen samt med Sametinget i Finland. Resultaten har sammanställts under teman.

- Att sanningskommission är väl förankrad i det samiska samhället är en förutsättning för och utgångspunkt i vårt arbete inför inrättandet av en sanningskommission. Rapportens innehåll utgör ett avgörande underlag för det fortsatta arbetet med att tillsätta en sanningskommission för att synliggöra de övergrepp som det samiska folket utsatts för, och jag ser fram emot en fortsatt dialog med Sametingets styrgrupp, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-051 58 40
e-post till Elina Jansson