Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Anders Ygeman tar emot förslag på lagskärpningar mot narkotikaförsändelser per post

Publicerad

På tisdag den 27 april tar digitaliseringsminister Anders Ygeman emot betänkandet Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post. I samband med överlämnandet håller Anders Ygeman en digital pressträff. Vid pressträffen medverkar också regeringens utredare Kazimir Åberg

Tid:
Plats: Digital pressträff. Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på Regeringskansliets Youtube.

Föranmälda journalister kan få möjlighet att ställa frågor via Zoom. Presslegitimation krävs. Obligatorisk föranmälan senast tisdag 27 april klockan 10.00 via formuläret, se nedan.

Utredaren har sett över postlagens bestämmelser om tystnadsplikt m.m. i syfte att underlätta de brottsbekämpande myndigheternas arbete mot och förhindra illegal handel via post med narkotika, inklusive narkotikaklassade läkemedel, samt med varor såsom dopningsmedel, prekursorer för framställning av narkotika, hälsofarliga varor, vapen och explosiva varor, och kommer i sitt betänkande lämna nödvändiga författningsförslag.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson