Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ändrad tidsplan för Naturvårdsverkets uppdrag att främja viltvården

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att flytta fram tidsplanen för uppdraget att främja viltvården med ett halvt år, i enlighet med Naturvårdsverkets begäran. Naturvårdsverket har bedömt att ändringen behövs för att tillgodose krav som ställs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Regeringen beslutade den 7 januari i år att ge Naturvårdsverket i uppdrag att främja landets viltvård. I uppdraget ingår att Naturvårdsverket, med iakttagande av upphandlingsreglerna, ska se till att åtgärder som bl.a. rör viltövervakning, trafikeftersök och klövviltsförvaltning utförs. För detta får medel ur viltvårdsfonden användas.

Naturvårdsverket har i arbetet med uppdraget bedömt att det finns behov att flytta fram tidsplanen för att tillgodose upphandlingslagstiftningens krav. Regeringen beslutar därför att Naturvårdsverket ska se till att de i uppdraget angivna åtgärderna utförs från och med den 1 juli 2022.

– Regeringen är mån om att Sverige ska ha en fortsatt väl fungerande viltvård och det är därför viktigt att ge Naturvårdsverket och övriga berörda aktörer den tid som behövs för att övergången till det nya upplägget ska bli så bra som möjligt, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0862307
e-post till Simon Sätherberg