Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde reser till Centralasien

Publicerad

Den 11-15 april besöker utrikesminister Ann Linde Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan och Tadjikistan i sin roll som ordförande i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Hon kommer också ha ett videomöte med sin turkmeniske kollega.

Under resan träffar utrikesministern politiska ledare för varje land, representanter från civilsamhället och besöker OSSE:s fältkontor och andra institutioner i Centralasien.

Samtalen under resan kommer bland annat handla om möjligheter för ökat samarbete mellan OSSE som organisation och dess deltagande stater i Centralasien. Under OSSE-ordförandeskapet prioriterar Sverige värnandet av den europeiska säkerhetsordningen och OSSE:s breda säkerhetsbegrepp, vilket tydliggör länkarna mellan säkerhet, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.

Även kvinnors meningsfulla deltagande i fredsprocesser och konfliktförebyggande arbete, liksom kvinnors ekonomiska egenmakt och åtnjutande av mänskliga rättigheter står högt på agendan.

- De centralasiatiska länderna har ett viktigt strategiskt läge i regionen och här har OSSE en roll att spela både i konfliktförebyggande arbete och vid gränstvister. OSSE gör också viktiga insatser för att stödja ett ökat genomförande av ländernas åtaganden inom mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och demokratiska principer, säger Ann Linde.

Även bilaterala frågor mellan Sverige och respektive land kommer att diskuteras under besöken.

Presskontakt

Klara Watmani
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00