Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Anna Hallberg träffar exportföretag i Region Halland

Publicerad

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg inledde 2020 en rundresa med besök i Sveriges alla regioner inom ramen för kampanjen Hela Sverige Exporterar. För närvarande får besöken ske digitalt. Idag går resan till Region Halland för företagsbesök och rundabordssamtal.

Anna Hallberg kommer bland annat att göra ett virtuellt besök hos Eleiko, en ledande exportör av träningsprodukter, och träffa såväl företagsledning som anställda och fackliga representanter.

Därefter kommer Anna Hallberg att medverka i ett rundabordssamtal om hur den regionala exportsamverkan kan stärkas. Fyra små- och medelstora exporterande företag kommer att dela med sig av sina erfarenheter. Förutom andra exporterande företag deltar även företrädare från myndigheter, det lokala och regionala näringslivet, fackförbund, branschorganisationer, Region Halland och Almi. 

På agendan står också att diskutera hur coronapandemin påverkar exportföretagen i Region Halland.

För intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00