Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Återhämtningsbonus i vård och äldreomsorg

Publicerad

Arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården behöver bli bättre. Regeringen har beslutat om en så kallad återhämtningsbonus som innebär att kommuner och regioner ska kunna ansöka om medel för insatser som främjar ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. För satsningen avsätts 300 miljoner kronor under 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Den pågående pandemin har inneburit en utmaning för vårdens och äldreomsorgens medarbetare. Många har arbetat under både fysiskt och psykiskt ansträngande förhållanden under lång tid.

Återhämtningsbonusen syftar till att förbättra arbetssituationen för de anställda inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Stora yrkesgrupper inom vård och omsorg är i behov av arbetsmiljöförbättringar. Inom äldreomsorgen finns exempelvis problem med höga sjukskrivningstal.

Bidraget gör det möjligt för regionerna och kommunerna att finansiera projekt som syftar till förbättrad arbetsmiljö eller utveckla befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller. Även privata vård- och omsorgsgivare kan ta del av bidraget via kommunen eller regionen. 

Förslaget finns med i beskrivningen av återhämtningsbonus i Budgetpropositionen för 2021. Totalt avsätts 300 miljoner kronor 2021. För 2022 och framåt beräknas totalt en miljard kronor avsättas till satsningen.

Ansökan ska göras av en region eller en kommun och den ska ställas till Socialstyrelsen, som får i uppdrag att administrera satsningen. Förordningen träder i kraft den 1 juni 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
Daniel Dickson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir förordningen tillgänglig?

Förordningar publiceras på webbplatsen www.svenskforfattningssamling.se i regel en dag efter att beslutet är fattat.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter