Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Beslut om fördelning av krisstöd till idrotten

Publicerad

Regeringen har beslutat om fördelning av de 1,02 miljarder kronor till idrott som tidigare aviserats i extra ändringsbudget. Liksom tidigare kommer medlen fördelas av Riksidrottsförbundet.

Medlen ska mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet. Regeringen pekar på att Riksidrottsförbundet i fördelningen av bidraget ska utgå från idrottsverksamhetens behov och förutsättningar samt särskilt beakta barn- och ungdomsidrotten.

Pandemin kommer att innebära stora utmaningar för idrottsrörelsen framöver inte minst med att behålla de barn och unga som nu riskerar att sluta. Av de medel som tillförs genom beslutet ska minst 220 000 000 kronor användas för att underlätta uppstart av idrottsverksamhet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.