Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Digitalt möte med EU:s energiministrar

Publicerad

I morgon, den 22 april, deltar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och EU:s energiministrar vid ett informellt ministerrådsmöte, anordnat av ordförandelandet Portugal.

Det portugisiska ordförandeskapet har tagit initiativ till en diskussion kring så kallad energisystemintegration med fokus på produktion av förnybar energi.

- Vår utgångspunkt är att EU inte ska stödja investeringar i energisystem som direkt eller indirekt baseras på fossila bränslen. Fokus ska ligga på fossilfria och förnybara bränslen, säger energiminister Anders Ygeman i en kommentar.

En diskussion kommer också att ske om strategin om hur hållbara renoveringar av byggnader kan bidra till såväl EU:s klimat- och energimål som ekonomin.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00