Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

E-hälsomyndigheten ska genomföra en förstudie om gröna digitala bevis

Publicerad

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie som syftar till att komplettera den digitala infrastrukturen för vaccinationsbevis till att även omfatta gröna digitala bevis.

Inom ramen för uppdraget ska E-hälsomyndigheten bland annat utreda hur bevis om att en person har tillfrisknat från covid-19 eller har fått ett negativt testresultat ska kunna upprättas för invånare som har testat sig för covid-19 i Sverige.

Myndigheten ska också presentera en genomförandeplan om hur bevis om tillfrisknande och negativa testresultat på ett enkelt sätt kan skapas samt vilka informationsmängder som kan ligga till grund för det. Dessutom ingår det i uppdraget att analysera behovet av regeländringar och personuppgiftsbehandling samt uppskatta kostnaderna för infrastrukturen på 1-2 års sikt.

Uppdraget ska utföras i nära samverkan med Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som är projektledare för arbetet med den digitala infrastrukturen för vaccinationsbevis, samt med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, som utifrån sina respektive verksamhetsområden ska stödja E-hälsomyndigheten i genomförandet av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 14 maj 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot