Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Stärkt svenskt stöd till FN:s fredsförebyggande fond

Publicerad

Risk för att befintliga konflikter förvärras och nya skapas i pandemins spår måste motverkas. Därför stärker Sverige sitt stöd till FN:s fredsbyggande fond och antar en ny strategi. Fokus på jämställdhet, klimat och konfliktförebyggande insatser genomsyrar det svenska engagemanget.

Sverige stärker sitt redan omfattande stöd till FN:s arbete med att förebygga konflikter och bidra till hållbar fred. Covid19-pandemin riskerar att förvärra befintliga och skapa nya konflikter. Fredsbyggandeinsatser såsom dialog och försoning, genomförande av fredsavtal och säkerställandet av grundläggande samhällsfunktioner blir allt viktigare.

FN:s fredsbyggande fond stödjer konfliktförebyggande och fredsbyggande projekt i ett 40-tal länder. Sverige är en av de största givarna och bidrar med drygt 235 miljoner svenska kronor till fondens arbete i bl.a. Somalia, Mali, Colombia, Papua Nya Guinea och DR. Kongo

För första gången antas nu en nationell strategi för det svenska stödet. Särskilt fokus är på jämställdhet och kvinnors deltagande, klimat och konfliktförebyggande, vilka är centrala komponenter i arbetet för hållbar fred. Stödet bidrar till att stärka förutsättningarna för FN att finansiera insatser i områden som riskerar att drabbas av eller återfalla i konflikt.

-  Precis lika viktigt som att finnas där med vårt stöd när krig och konflikter uppstår är att arbeta aktivt för att förebygga konflikter och stanna kvar efter konflikter är över för att säkerställa en hållbar fred. Bara så kan vi stoppa våld innan det uppstår och se till att det inte kommer tillbaka där fredsarbetet påbörjats, säger Per Olsson Fridh.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0448965
e-post till Robert Englund