Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förlängt omställningsstöd till särskilt drabbade företag

Publicerad

För att rädda fler jobb och företag förlängs det förstärkta omställningsstödet till företag som påverkats särskilt av vissa restriktioner med sammanlagt nio månader. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Syftet med omställningsstödet är att lindra de ekonomiska konsekvenser som smittskyddsåtgärderna för med sig, så att fler företag kan klara sig genom pandemin och ekonomin kan starta upp igen så snart vaccineringen får effekt i samhället.

Det förstärkta omställningsstödet till särskilt drabbade företag som i dag gäller juni-juli 2020 förlängs till och med april 2021, alltså med totalt ytterligare nio månader. Kravet på omsättningstapp följer det som gäller för respektive stödperiod enligt det ordinarie omställningsstödet. Därutöver ska ett omsättningstapp på minst 25 procent vara en följd av särskilt utpekade restriktioner, till exempel förbudet mot allmänna sammankomster eller inreseförbudet till Sverige.

Stödet ersätter en andel av företagets fasta kostnader. Andelen är beroende av hur stort procentuellt omsättningstapp som orsakats av de utpekade restriktionerna. Företag som inte har kunnat bedriva någon verksamhet alls på grund av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan få upp till 100 procent av de fasta kostnaderna ersatta. I annat fall kan företaget få stöd för upp till 75 procent av de fasta kostnaderna. Stödet kan uppgå till maximalt motsvarande 75 miljoner kronor per månad.

Den offentligfinansiella effekten av förlängningen beräknas till sammanlagt 2,3 miljarder kronor.

Regeringen arbetar för att förlängningen ska kunna träda i kraft så snabbt som möjligt. Precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen före ikraftträdandet.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.