Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag att göra det straffbart att utsätta barn för att bevittna brott

Publicerad

Regeringen har i dag över­lämnat en propo­si­tion till riksdagen med förslag om att det ska införas ett särskilt barn­frids­brott. Det nya brottet innebär att det blir straff­bart att utsätta ett barn för att bevittna brott i en nära relation.

Fler än 200 000 barn i Sverige lever i hem där det före­kommer olika former av våld. Att bevittna brott inom familjen kan vara förödande för ett barn.

Prop. 2020/21:170 Barn som bevittnar brott

–  Barndomen går inte i repris. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Barn ska inte tvingas växa upp med att se eller höra en förälder slå eller hota den andre föräldern, vi måste därför fortsätta vårt arbete. Regeringen inför nu ett särskilt barnfridsbrott, som syftar till att både förebygga och bekämpa de här brotten, säger justitie- och migrationsministern Morgan Johansson.

Det nya barnfridsbrottet omfattar vissa brotts­liga gärningar, såsom vålds- och sexual­brott, i nära relation. Straffet för det nya brottet före­slås vara fängelse i högst två år. Grovt barn­frids­brott föreslås leda till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Det föreslås även en särskild straff­skala för ringa brott. Vidare föreslås att rätten till särskild brotts­skade­ersätt­ning för barn som bevitt­nar brott ersätts med en rätt till skade­stånd.

För att stärka barnens ställ­ning gene­rellt utvidgas även upp­draget för den som är särskild före­trädare för barn enligt lagen om särskild före­trädare för barn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00