Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förstärkning av det återfallsförebyggande arbetet

Publicerad

I regeringens vårbudget får Kriminalvården 6 miljoner kronor för att förstärka det återfallsförebyggande arbetet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra samhällets möjligheter att bryta kriminellas brottsbana. En av åtgärderna är att nya regler har införts som förtydligar kopplingen mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder.

För att ytterligare stärka detta arbete kommer regeringen att ge Kriminal­vården i uppdrag att fortsätta utveckla arbetet med en modell för samverkan på individnivå, s.k. inslussningsprogram. I vårändrings­bud­geten som överlämnas till riksdagen den 15 april har regeringen avsatt 6 miljoner kronor för detta ändamål under 2021.

Det är unga dömda som ska stå i fokus och minst ett av de områden som har pekats ut som särskilt utsatta av Polismyndigheten ska ingå i det fortsatta arbetet.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 19 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2022 samt vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.