Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förstärkning av landsbygdsprogrammet

Publicerad

Det finns behov av ytterligare åtgärder på landsbygden med anledning av den ekonomiska kris som orsakats av pandemin. I vårändringsbudgeten för 2021 föreslår regeringen därför en förstärkning av det svenska landsbygdsprogrammet med ytterligare 417 miljoner kronor. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Hur medlen i förstärkningen av budgeten för det svenska landsbygdsprogrammet ska fördelas på olika åtgärder kommer att preciseras i en programändring som lämnas till EU-kommissionen innan sommaren. Inriktningen är att förstärkningen ska gå till insatser som stärker landsbygden och återhämtningen efter covid-19, och därigenom stärker den svenska konkurrenskraften och underlättar uppfyllandet av miljö- och klimatmålen.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.