Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Framtagning av vaccinationsbevis

Publicerad

Regeringen avsätter 30 miljoner kronor för framtagning av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för utfärdande av vaccinations-bevis. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regerings-partierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget om framtagning av vaccinationsbevis syftar till att samtliga personer som i Sverige har blivit vaccinerade mot covid-19 på ett lätt sätt ska kunna visa upp verifierbara uppgifter om genomförd vaccination, antingen digitalt eller på papper. Vaccinationsbeviset utformas för att möta internatio­nella krav och är avsett för att exempelvis underlätta resande.

Arbetet med framtagning av tekniska lösningar görs under våren och invol­verar tre myndigheter, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Systemet förväntas vara på plats under juni månad. Exakt när det kan börja användas beror på hur det övergripande europeiska samarbetet fortlöper. Kostnaderna för arbetet som behöver göras 2021 beräknas uppgå till 30 miljoner kronor.

I många länder, däribland Sverige, har ett förberedande arbete kring framtag­ning av vaccinationsbevis pågått sedan slutet av hösten. Den 17 mars presen­terade EU-kommissionen en förordning med förslag på en EU-gemensam standard för ett digitalt grönt certifikat där vaccinationsbevis ingår. Syftet med certifikatet är att underlätta den fria rörligheten. I förslaget ingår ett EU-gemensamt ramverk för utfärdande, verifikation och acceptans av uppgifter på certifikatet.

Regeringen avser att överlämna detta förslag i en kommande extra ändringsbudget till riksdagen.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.