Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Hans Dahlgren deltar i EU-sakråd inför konferensen om EU:s framtid

Publicerad

I samband med att konferensen om Europas framtid inleds i EU, genomför EU-minister Hans Dahlgren ett antal EU-sakråd. Den 14, 15 och 22 april samtalar EU-ministern med representanter från arbetsmarknadens parter, Sveriges regioner och civilsamhället.

Konferensen om Europas framtid (Framtidskonferensen) är ett gemensamt initiativ för att stärka demokratin i Europa och öka medborgarnas möjlighet att göra sin röst hörd. Konferensen, som arrangeras av EU:s institutioner, inleds den 9 maj 2021 och ska löpa fram till våren 2022. Den nationella lanseringen av Framtidskonferensen sker under Sveriges nationella firande av Europadagen den 10 maj 2021.

En viktig målsättning med Framtidskonferensen är att nå ut brett i hela samhället med ett framåtsyftande samtal om EU-frågor. Med deltagande från det civila samhället, regeringen, riksdagen, politiska partier, arbetsmarknadens parter och regionala och lokala företrädare finns förutsättningar att nå ut brett i samhället.

Som en uppstart till invigningen av den gemensamma konferensen genomför EU-ministern ett antal EU-sakråd. Sakråden syftar till att informera olika aktörer om förberedelserna inför konferensen på nationell- och EU-nivå, så att även de medverkande aktörerna kan bidra till konferensens organisation i Sverige.

Inbjudna aktörer till EU-sakråden är representanter från arbetsmarknadens parter, Sveriges regioner och det civila samhället. Vid sakråden deltar även EU-kommissionens representationskontor i Sverige och Europaparlamentets kontor i Stockholm.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-5928548
e-post till Darina Agha