Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Inrikesminister Mikael Damberg deltar i OSSE-konferens om antiterrorism

Publicerad

Mikael Damberg deltar i dag på en konfe­rens om anti­terror­ism som foku­serar på att före­bygga radikali­sering och vålds­bejakande extremism. Konfe­rensen arran­geras inom ramen för det svenska ordförande­skapet i Organisa­tionen för säker­het och sam­arbete i Europa, OSSE.

I konferensen deltar utrikes­minister Ann Linde i egen­skap av ordförande för OSSE under det svenska ordförande­skapet. Övriga deltagare är bland annat OSSE:s general­sekre­terare Helga Schmidt, chefen för FN:s anti­terrorism­kontor UNOCT, Vladimir Voronkov, och EU:s samordnare för anti­terrorism Giles de Kerchove.

Represen­tanter för OSSE:s deltagande stater liksom ett stort antal part­ner­länder till OSSE, inter­nationella organisa­tioner och det civila sam­hället medverkar också.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.