Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Kommentar från Anna Ekström med anledning av Riksrevisionens PISA-granskning

Publicerad

Riksrevisionens granskningsrapport om urvalet av elever till PISA-undersökningen 2018 visar att det finns frågetecken kring utrikes födda elevers deltagande och resultat.

– Vi ser en tydlig resultatuppgång i PISA 2018 för elever med svensk bakgrund, men att det finns frågetecken vad gäller utrikes födda elevers deltagande och resultat tycker jag är bekymmersamt. Det ligger i regeringens och hela samhällets intresse att vi kan lita på alla delar av PISA-undersökningen. Nästa gång får det inte finnas några som helst tveksamheter ute på skolorna kring vilka elever som ska få möjlighet att skriva provet och inte. Jag kommer därför att föreslå att regeringen beslutar att ge Skolverket i uppdrag att förstärka sina insatser för att säkerställa ett högt deltagande i enlighet med OECD:s gällande riktlinjer i nästa PISA-undersökning, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringen kommer senast i oktober 2021 att lämna en skrivelse till riksdagen och redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller avses vidtas med anledning av Riksrevisionens granskning.

Presskontakt

Tove Kullenberg
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg