Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kompletterande bestämmelser till avtalet mellan EU och Storbritannien

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med vissa kompletterande bestämmelser om brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete till avtalet mellan EU och Storbritannien.

Förslagen i lagrådsremissen avser samarbetet om överlämnande av misstänkta eller dömda personer samt verkställighet av beslut om förverkande av egendom.

Överlämnande av misstänkta eller dömda personer kommer huvudsakligen att ske på samma sätt som inom ramen för den europeiska arreste­ringsordern. Nytt jämfört med EU-samarbetet är förslagen om att Sverige inte ska överlämna sina egna medborgare till Förenade kungariket samt att det finns en möjlighet att vägra överlämnande för politiska brott.

Vidare innebär de kompletterande förslagen att åklagare är behöriga att utfärda en arresteringsorder i Sverige, samt att åklagare och allmän domstol är behöriga att besluta i överlämnandeärenden till och från Sverige.

Kompletterande regler föreslås också för samarbetet gällande verkställighet av beslut om förverkande av egendom, i både Sverige och Storbritannien. Dessa innebär bland annat att Kronofogdemyndigheten kan begära att ett svenskt beslut om förverkande ska verkställas i Storbritannien.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 15 juli 2021.

Lagrådsremiss: Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket 

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.