Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen ses över

Publicerad

Behoven av utbildad personal inom hälso- och sjukvården förändras i takt med en växande och allt äldre befolkning. Det behöver säkerställas att examensmålen för utbildningarna till sjuksköterska och barnmorska svarar upp mot kompetensbehoven. Nu tillsätts en särskild utredare för att se över kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen.

En särskild utredare ska bland annat säkerställa att målen för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen svarar upp mot kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjukvård, och se över hur utbildningarna kan uppfylla de minimikrav som finns gällande omfattning i antal studietimmar i enlighet med EU-rätten.

Utredaren ska även undersöka förutsättningarna för att huvudmännen inom hälso- och sjukvården kan medverka i utbildningarna så att kraven på klinisk undervisning uppfylls.

– Behoven av utbildad personal i välfärden är stora. Det är viktigt att utbildningarna till sjuksköterska och barnmorska ger de kunskaper som krävs och förbereder för en yrkesroll i framtidens hälso- och sjukvård, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Som särskild utredare utser regeringen Agneta Karlsson som är generaldirektör vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

– Agneta Karlsson är med sin långa erfarenhet mycket lämpad att se över regleringen kring kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen, och jag ser fram emot att ta del av utredningens arbete framöver, säger Matilda Ernkrans.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2022.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.