Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsministern bjuder in till möte om hur dödsolyckor och allvarliga olyckor inom jordbruk, skogsbruk och fiske kan förebyggas

Publicerad

Att förebygga arbetsplatsolyckor och dödsolyckor i arbetslivet är en högt prioriterad fråga för regeringen. Jordbruk, skogsbruk och fiske tillhör de branscher med högst antal dödsolyckor i relation till antalet verksamma inom sektorn. För att ta krafttag mot olyckorna avsätter regeringen medel till en förnyad satsning för att minska riskerna inom jordbruket. Idag, fredag 16 april, står landsbygdsministern även värd för ett möte med representanter för Naturbruksskolorna.

Antalet dödsolyckor i arbetet visar på en starkt nedåtgående trend sedan 1950-talet men fortfarande dör ungefär en person varje vecka i Sverige till följd av sitt arbete. Att bekämpa dessa typer av dödsolyckor är en prioriterad fråga för regeringen som i arbetsmiljöstrategin har en nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor.

Inom ramen för arbetet med arbetsmiljöstrategin ger regeringen i den senaste programändringen av landsbygdsprogrammet utrymme för en ny satsning på arbetsmiljö, likt det tidigare projektet Säkert Bondförnuft. Målsättningen är att öka kunskaperna om arbetsmiljö och riskerna inom jordbruket för att därigenom minska olyckstalen och dödsolyckorna. I ett första steg kommer ett upplägg och en organisation för insatsen att tas fram, med inriktningen att satsningen därefter kan startas upp under 2022.

Hösten 2019 bjöd landsbygdsministern in branschorganisationer, myndigheter och fackförbund för att diskutera vad parterna gemensamt kan göra för att förebygga olyckorna i jordbruket, skogsbruket och fisket. Behovet av att kontinuerligt arbeta med frågan och att sprida kunskap togs då särskilt upp. Som en uppföljning på detta och som en del i det fortsatta arbetet med regeringens arbetsmiljöstrategi bjuder landsbygdsministern nu in representanter från Naturbruksskolornas förening och tre naturbruksgymnasier för att diskutera deras roll i ett långsiktigt kunskapsuppbyggande kring säkerhet.

– Dödsfall och allvarliga olyckor i arbetet är och ska alltid vara helt oacceptabelt. Den här frågan står högt på regeringens dagordning. Många branscher är drabbade, men branscherna i min portfölj sticker ut i olyckstalen. Ytterligare insatser behövs för att minska antalet dödsolyckor och antalet arbetsrelaterade olyckor. Här har utbildningarna en särskilt viktig roll för att vi ska kunna nå framtidens företagare och anställda inom dessa branscher, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.