Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans deltar vid Vetenskapsfestivalen

Publicerad

I dag, måndag 12 april, medverkar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, vid Vetenskapsfestivalen. Matilda Ernkrans kommer att delta digitalt i ett panelsamtal om hat och hot mot forskare.

– Hot och våld är oacceptabelt och ett allvarligt hot mot den akademiska friheten, men även mot själva demokratin. Regeringen föreslår nu att det i lag ska skrivas in att den akademiska friheten ska främjas och värnas. Det är en tydlig markering av det fria kunskapssökandets och den fria kunskapsspridningens betydelse för högkvalitativ forskning och utbildning, säger Matilda Ernkrans.

Vetenskapsfestivalen ska väcka intresse för forskning och vetenskapliga ämnen och arrangeras med huvudmännen Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Göteborgs stad, Näringslivsgruppen Göteborg & Co, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Västra Götalandsregionen.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet