Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ny satsning ska främja praktiknära forskning i skolväsendet

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett nytt statsbidrag som gör det möjligt för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare med en examen på forskarnivå att ägna en del av sin arbetstid till praktiknära skolforskning. Syftet med statsbidraget är att främja forskning och utvecklingsarbete i skolväsendet.

För att stärka den vetenskapliga grunden i skolan och därigenom skapa förutsättningar för att utveckla undervisningen och förbättra svensk skola föreslog regeringen i forsknings- och innovationspropositionen att satsningen på praktiknära forskning ska öka. Nu inrättar regeringen även ett statsbidrag i skolväsendet så att legitimerade lärare respektive förskollärare med en licentiat- eller doktorsexamen ska kunna ägna en viss del av sin arbetstid till praktiknära forskning och utvecklingsarbete. För satsningen avsätts i år 12,5 miljoner kronor och från 2022 avsätts 25 miljoner kronor årligen för ändamålet.

Statsbidraget motsvarar kostnaden för högst 15 procent av lärarens eller förskollärarens lön under förutsättning att denne ägnar minst 30 procent av sin arbetstid åt praktiknära forskning och utveckling. Ett villkor är att huvudmannen själv ska finansiera minst lika stor del av kostnaderna för den arbetstid som läraren eller förskolläraren ägnar åt praktiknära forskning och utveckling, som bidrag ges för.

Förordningen träder i kraft den 1 maj 2021.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet