Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post

Publicerad

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman tog idag emot en utredning med förslag på hur illegal handel med t.ex. narkotika och vapen som sker via post lättare ska kunna bekämpas.

Utredaren, Kazimir Åberg, föreslår att det ska införas en möjlighet för aktörerna inom postverksamheten att på eget initiativ bryta tystnadsplikten i postlagen i kontakter med brottsbekämpande myndigheter. Förslaget innebär att det införs ökade möjligheter för de brottsbekämpande myndigheterna att få tillgång till information som rör misstänkt illegal handel via post, så som handel med t.ex. narkotika. Förslaget innebär också att enskilda inom postverksamheten får en möjlighet att ingripa och påverka sin arbetsmiljö i de fall där misstankar om brottslig verksamhet uppkommer.

I betänkandet föreslås även att uppgifter som rör misstanke om brott ska kunna lämnas ut till de brottsbekämpande myndigheterna på begäran i fler fall än i dag. Utredningen innehåller också förslag som innebär att tystnadsplikten i postlagen för uppgifter som rör användningen av hemliga tvångsmedel ska bli mer heltäckande.

Regeringen kommer nu att ta del av utredningens förslag.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson