Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ökat mediestöd i regeringens budget

Publicerad

För att möjliggöra en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i områden där tidningsdistributionen påverkats av varannandagsutdelning av post samt främja journalistik i hela landet ökas mediestödsanlaget med 100 miljoner kronor. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Genom satsningen säkerställs medel för en lösning vad gäller fortsatt daglig distribution av tidningar i områden som berörs av varannandagsutdelning av post för innevarande år. Detta är viktigt för att möjliggöra att t.ex. tidningsläsare i glesbygd fortsatt kan få hem sin tidning i brevlådan.

Medlen syftar även till att kompensera för de ökade utgifterna för det rättighetsbaserade driftstödet och därmed behovet av ökade medel för mediestöd, såsom redaktionsstödet. Det är viktigt inte minst för de nyhetsmedier som har det fortsatt svårt till följd av minskade annonsintäkter till följd av coronapandemin.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.