Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Per Bolund i möte med EU:s miljö- och klimatministrar

Publicerad

I dag, den 23 april, möts EU:s miljö- och klimatministrar digitalt för ett informellt miljöministermöte för att diskutera vattenutmaningar och behovet av klimatanpassning.

Vid mötet kommer miljö- och klimatministrarna diskutera klimatanpassning och vattenutmaningar så som torka och vattenbrist. Sverige kommer att lyfta nationella exempel på förberedande och kunskapshöjande åtgärder, som till exempel regeringens satsningar på förbättrat regionalt vattenskydd och nationella myndigheters arbete med en klimatanpassad dricksvattenförsörjning.

Ministrarna kommer även diskutera internationellt samarbete i ljuset av EU:s nya strategi för klimatanpassning, inte minst inför det kommande klimattoppmötet i Glasgow, Skottland.

− Klimatförändringarna och dess konsekvenser är globala ödesfrågor som kräver globalt samarbete. Sverige ska fortsätta att gå före i klimatarbetet och alltid vara en självklar och tydlig röst i de rum där dessa frågor diskuteras, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Inga formella beslut tas vid de informella ministermötena.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.