Pressmeddelande från Miljödepartementet

Per Bolund tar emot förslag för en cirkulär omställning

Publicerad

I dag presenterar Delegationen för cirkulär ekonomi sin årliga rapport för miljö- och klimatminister Per Bolund vid en webbsändning.

För att stärka omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi beslutade regeringen att inrätta Delegationen för cirkulär ekonomi i april 2018. Delegationen har i uppdrag att årligen redovisa förslag till regeringen på vad som kan göras för att öka takten i omställningen till en cirkulär ekonomi. Ordförande för delegationen är Åsa Domeij.

– För att samhället ska bli hållbart måste vi använda våra resurser bättre. Vår ekonomi kan inte bygga på slit-och-släng, utan vi måste utforma en ekonomi där återanvändning och återvinning är självklarheter. Det var därför som regeringen tillsatte delegationen för cirkulär ekonomi och jag ser fram emot att ta del av de förslag de lämnar idag, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil +46730779469
e-post till Josefin Sasse

Faktaruta

Omställningen till en cirkulär ekonomi är viktig för att minska resursanvändningen och därmed begränsa vår klimat- och miljöpåverkan. Regeringen beslutade om en strategi för omställningen till en cirkulär ekonomi i juli 2020. Visionen i strategin är Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter primära material. Det övergripande målet är att omställningen till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030. I januari 2021 beslutade regeringen om den första handlingsplanen för en cirkulär ekonomi med drygt hundra åtgärder.