Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen föreslår förlängt stöd till flygambulanstransporter

Publicerad

Regeringen föreslår att 12 miljoner kronor avsätts i syfte att förlänga det tillfälliga statliga stödet till verksamheter som utför patienttransporter med ambulansflyg. Syftet med det statliga stödet är att säkerställa att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter dygnet runt under utbrottet av sjukdomen covid-19. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Under pandemin har förutsättningarna för ambulansflygtransporter förändrats. Den har både inneburit att krav ställs på att transporterna ska vara anpassade för patienter som har insjuknat i covid-19 och att efterfrågan på vissa andra ambulansflygtransporter har minskat. För att fortsatt säkra att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter behöver därför sådan verksamhet tillfälligt stärkas.

Regeringen föreslår att ytterligare 12 miljoner kronor avsätts i syfte att förlänga det tillfälliga statliga stödet till verksamheter som utför patienttransporter med ambulansflyg. Det statliga stödet infördes för perioden 1 januari – 30 juni 2021, och regeringen föreslår att stödet förlängs med ytterligare en ansökningsperiod som avser perioden 1 juli – 15 augusti 2021. Stödet förlängs till den 15 augusti 2021 förutsatt att EU-kommissionen godkänner förlängningen. Ett liknande tillfälligt stöd fanns även under sommaren 2020.

Stödet kan lämnas med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Regeringen avsätter totalt 62 miljoner kronor för ändamålet.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter