Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande

Regeringen ger Sida uppdrag att ta fram ett underlag för en ny strategi för Zimbabwe 2022–2026.

Publicerad

Regeringen beslutar idag om att uppdra åt Sida att ta fram ett underlag för en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zimbabwe för perioden 2022–2026. Fokus i underlaget bör bland annat ligga på stärkt demokrati, mänskliga rättigheter, miljö, klimat samt inkluderande ekonomisk utveckling. Avsikten är att regeringen ska fatta beslut om en ny strategi mot slutet av året.

Det finns ett stort behov av stöd för stärkt demokrati och minskad fattigdom i Zimbabwe. Den politiska kontexten präglas av ett demokratiskt underskott inklusive övergrepp riktade mot bland annat oppositionen och civilsamhället. Landets statsfinansiella läge är ansträngt och befolkningen lider av otrygg livsmedelsförsörjning. Klimatförändringarna liksom utarmning av den biologiska mångfalden riskerar att förvärra situationen ytterligare.

- Zimbabwes befolkning har under en längre tid upplevt omfattande svårigheter såväl politiskt som ekonomiskt. Nu tar vi ett omtag i det svenska utvecklingssamarbetet i syfte att bättre stärka förutsättningarna för demokrati och jämställdhet i landet samtidigt som vi bidrar till fattigdomsminskning och minskad sårbarhet mot klimatförändringarna, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

I uppdraget ombeds Sida fokusera på arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Miljö och klimatområdet prioriteras med tanke på landets utsatthet för klimatförändringar, naturkatastrofer och torka, och dess sårbarhet inom lantbruket. Mot bakgrund av det stora antalet människor som lider av otrygg livsmedelsförsörjning uppdras Sida redogöra för möjligheterna att bidra till hållbar produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor och inkomstgenerering. Under området ”Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samt jämställdhet” ombeds Sida att redovisa möjligheterna att utöka arbetet med SRHR.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.