Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen har fattat beslut om hyresstöd för januari till och med mars

Publicerad

Idag har regeringen fattat beslut om en förordning om hyresstöd till vissa utsatta branscher för perioden 1 januari till och med 31 mars i år. Den beslutade förordningen innebär att stödet träder i kraft och går att söka från och med 3 maj. Beslutet följer direkt på EU-kommissionens godkännande av stödet i förra veckan och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Till följd av den ökade smittspridningen i samhället och de negativa ekonomiska konsekvenserna för många företag har regeringen i dag fattat beslut om en förordning om statligt stöd för hyreskostnader för första kvartalet 2021. Stödet riktas såsom tidigare till vissa företag i hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln samt till vissa andra verksamheter som drabbats ekonomiskt med anledning av spridningen av covid-19.

Hyresstödet är en tillfällig kompensation till hyresvärdar som träffar överenskommelser med sina hyresgäster om en rabatt på den fasta delen av hyran för det första kvartalet 2021. Överenskommelsen ska vara skriftlig och ha träffats senast den 31 maj. Stödet ges med 50 procent av den överenskomna rabatten och följer i övrigt utformningen från stödperioden april-juni förra året.

Dagens beslutade förordning om hyresstöd för perioden 1 januari till och med den 31 mars träder i kraft och går att söka från och med den 3 maj. Sista ansökningsdag är 30 juni. Som under den förra stödperioden är det länsstyrelserna som handlägger stödet.

Tidigare i veckan aviserade regeringen också en förlängning av hyresstödet till att även gälla andra kvartalet 2021. Regeringen avser återkomma inom kort med ytterligare information om den aviserade förlängningen. Utgångspunkten är att förlängningen kommer att följa utformningen av hyresstödet för perioden januari-mars.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Mer om hyresstödet

Läs mer om hyresstödet på regeringen.se/hyresstod.