Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen lägger proposition om förarbevis för vattenskoter

Publicerad

Nu lägger regeringen fram förslaget om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter i en proposition. För att få ta ett förarbevis krävs att man fyllt 15 år och har genomfört en utbildning med godkänt resultat.

De senaste åren har antalet olyckor och tillbud med vattenskoter ökat. Mot bakgrund av det gav regeringen förra sommaren Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på skärpta regler för vattenskoteråkandet, inklusive ett obligatoriskt förarbevis. Nu lämnar regeringen över en proposition till riksdagen med krav på utbildning och förarbevis.

- Jag har varit tydlig med att vi från och med sommarsäsongen 2021 ska skärpa reglerna för vattenskoteråkandet. I propositionen föreslår vi skärpta krav på vem som ska kunna bedriva utbildning, så att den som genomgår utbildning ska känna sig trygg i att utbildaren är seriös. Vi går fram med utbildningar från och med juli i år, som sedan blir ett krav för förarbevis. Nu är det slutlekt med vattenskotrarna, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Utbildningen för att få ett förarbevis ska vara både teoretisk och praktisk och kunskaperna ska bekräftas genom prov. Den som kör vattenskoter utan förarbevis och den som tillåter detta kommer kunna straffas med böter. Förarbeviset kan också återkallas i högst tre år om innehavaren har gjort sig skyldig till vissa sjörelaterade brott, till exempel sjöfylleri. Sedan tidigare gäller även en åldersgräns på 15 år för att köra vattenskoter.

Ett förarbevisregister ska också upprättas för att underlätta hanteringen av förarbevisen och kontrollen av förarna. Kontroll av förarna kommer att ske av Polismyndigheten och Kustbevakningen som har rätt att stoppa en vattenskoter för en rutinkontroll.

Ett undantag från krav på förarbevis ska gälla hos statliga myndigheter, vid sjöräddning och vid organiserad tränings-, tävlings- och uppvisningsverksamhet.

Utbildningen för att ta ett förarbevis kan påbörjas från och med 1 juli 2021 och krav på förarbevis föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00