Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen tar emot utredning om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg

Publicerad

Regeringen vill se schysta villkor, sund konkurrens och ökad trafiksäkerhet inom yrkestrafiken. Därför gav regeringen 2019 en särskild utredare i uppdrag att se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag för att fler ska följa reglerna på området. Nu är utredningen klar och har redovisats till regeringen.

- Vi ska ha ordning och reda på våra vägar där schysta villkor ska gälla för våra yrkesförare samtidigt som transporterna ska vara säkra och miljövänliga. Regeringen har infört skärpta regler för yrkestrafiken under ett flertal år och vill nu se ökade kontroller. Därför tillsattes utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg. Jag ser fram emot att ta del av utredningens förslag, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Yrkestrafiken står för en betydande del av Sveriges transporter. Det är viktigt att transportbranschen präglas av sund konkurrens och goda villkor för yrkesförarna.  En mer effektiv kontrollverksamhet av yrkestrafiken är en viktig del för att säkerställa detta. Regeringen beslutade därför 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag på förbättrande åtgärder, inklusive organisatoriska åtgärder, för att fler ska följa reglerna på området.

Utredaren har även haft i uppdrag att utreda potentiella regeländringar som syftar till att ytterligare förbättra trafiksäkerheten för vägtrafik. Utredaren har också analyserat föreslaget om att införa så kallade trafiksäkerhetskontrollanter för nykterhetskontroller på väg, samt möjligheten att använda sållningsprov för narkotika.

Regeringen har nu tagit emot utredningen och kommer att remittera förslaget till berörda parter.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 9753
e-post till Lovisa Alm