Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen vill ta bort merkostnad vid besiktning av gasbilar

Publicerad

För att främja omställningen till en fossilfri fordonsflotta vill regeringen ta bort den merkostnad som det innebär att besikta bilar som drivs av gas. Därför får Transportstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för åtgärder som gör att ägare av gasbilar betalar samma pris som övriga bilägare vid besiktning.

- Det är viktigt att gasdrivna bilar genomgår en grundlig besiktning, men det är inte rimligt att fordonsägare som velat göra bra klimatval får en dyrare besiktning. Därför får Transportstyrelsen i uppdrag att se över hur problemet kan lösas, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I maj 2018 infördes krav på utökad kontroll av gasbehållare i samband med kontrollbesiktning av fordon. Det är viktigt för att säkerställa att inga skador som kan orsaka olyckor uppstått på behållaren. Detta har dock inneburit att det blivit dyrare att besiktiga gasfordon, något som kan leda till att färre väljer dessa fordon. Det kan i sin tur vara ett hinder för omställningen till en fossilfri fordonsflotta och därför vill regeringen överbrygga den merkostnad som uppstått.

Transportstyrelsen ska utreda möjligheterna att ta bort den merkostnad som det innebär att besikta bilar som drivs av gas. Om det inte är möjligt ska myndigheten föreslå hur en full ekonomisk kompensation för merkostnaden kan utformas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 juni 2021.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00