Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen om smittsäkra lovaktiviteter

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp satsningen med avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och ungdomar.

Under pandemin riskerar barn och unga att bli utan meningsfulla aktiviteter under loven och då bli socialt isolerade, vilket förstärks av att många familjer fått eller riskerar att få sänkta disponibla inkomster på grund av pandemin. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation och livsförutsättningar. Medlen kan användas till smittsäkra lovaktivitet som arrangeras inom exempelvis fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller av civilsamhällets organisationer, i form av till exempel idrott, friluftsliv, sång och musik.

Regeringen föreslog i vårbudgeten ett riktat statsbidrag till kommunerna om 200 miljoner för detta ändamål. Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år under 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Hur stor summa varje kommun kan söka presenteras preliminärt i början av maj på Socialstyrelsens hemsida. Statsbidraget går att söka för perioder efter den 1 maj 2021. Varje kommun får rekvirera medel med stöd av en fördelningsnyckel baserad på statistik över antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd i respektive kommun. Detta innebär att medlen fördelas med hänsyn till respektive kommuns socioekonomiska förutsättningar.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot