Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Så här föreslås förstärkta forskningsmedel till universitet och högskolor fördelas

Publicerad

Sverige ska vara ledande inom forskning. Regeringen satsar därför på forskning av hög kvalitet i hela landet och bland annat ökar de årliga anslagen per helårsstudent från 12 000 kronor till 17 500 kronor. Nu presenteras förslaget på fördelning av medel till forskning vid universitet och högskolor i samband med vårändringsbudgeten för 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå är grundfinansieringen för svensk forskning. De möjliggör för universitet och högskolor att kunna planera långsiktigt och till exempel anställa forskare med rätt kompetens och finansiera forskningsinfrastruktur. Anslagen behövs också för att värna den fria forskningen.

Regeringen föreslår en permanent ökning av forskningsanslagen på 720 miljoner kronor vilket innefattar en höjning av den så kallade basresursen från nuvarande 12 000 kronor per helårsstudent till 17 500 kronor per helårsstudent från 2021. Detta ska öka möjligheterna till forskningsanknytning och främja kvalitet i utbildningen. För vissa enskilda utbildningsanordnare ökas basresursen från 8 000 kronor per helårsstudent till 12 000 kronor per helårsstudent.

Nedan är en fördelning av forskningsanslagen i samband med vårändringsbudgeten för 2021.

Lärosäte Medel (miljoner kronor)
Uppsala universitet 49,2
Lunds universitet 57,9
Göteborgs universitet 41,2
Stockholms universitet 36,2
Umeå universitet 19,5
Linköpings universitet 23,2
Karolinska institutet 47,0
Kungl. Tekniska högskolan 61,4
Luleå tekniska universitet 9,9
Sveriges lantbruksuniversitet 24,2
Chalmers tekniska högskola 25,5
Karlstads universitet 20,4
Linnéuniversitetet 27,8
Örebro universitet 29,7
Mittuniversitetet 20,3
Malmö universitet 19,1
Mälardalens högskola 19,0
Blekinge tekniska högskola 3,2
Högskolan i Borås 15,1
Högskolan Dalarna 19,8
Högskolan i Gävle 4,0
Högskolan i Halmstad 21,6
Högskolan Kristianstad 28,2
Högskolan i Skövde 8,6
Högskolan Väst 15,0
Södertörns högskola 30,5
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 7,9
Gymnastik- och idrottshögskolan 2,5
Konstfack 1,5
Kungl. Konsthögskolan 1,5
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1,5
Stockholms konstnärliga högskola 2,5
Försvarshögskolan 2,5
Ersta Sköndal Bräcke högskola 5,1
Röda Korsets Högskola 3,9
Sophiahemmet Högskola 3,2
Handelshögskolan i Stockholm 5,8
Johannelunds teologiska högskola 0,7
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut 0,3
Enskilda Högskolan Stockholm 2,2
Newmaninstitutet 0,4
Beckmans skola 0,4
Akademi för Ledarskap och Teologi 0,8
Totalt 720,0

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet