Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Satsning på kompletterande pedagogisk utbildning för forskare förlängs

Publicerad

Sverige har en fortsatt stor brist på ämneslärare och det behövs fler lektorer i skolan. Nu föreslår regeringen att satsningen på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för personer med en forskarexamen förlängs så att fler som har forskat kan bli lärare.

Den särskilda satsningen på en KPU för personer med examen på forskarnivå har haft ett högt söktryck och lockat fler forskarutbildade att bli lärare i till exempel matematik, naturvetenskap och teknik. 

För att ytterligare öka antalet forskarutbildade lärare i skolan har regeringen föreslagit i budgetpropositionen för 2021 att satsningen förstärks och förlängs till och med 2026. Det innebär att upp till 70 studenter kan gå utbildningen som genomförs på heltid under 12 månader i sträck. Den som antas till utbildningen har rätt att söka ett utbildningsbidrag på 25 000 kr per månad.

– Vi gör den här satsningen för att fler med forskarexamen ska kunna ställa om till läraryrket och bli anställda som lektorer i skolan, inte minst för att stärka den vetenskapliga grunden. Det är viktigt att ge ännu fler forskarutbildade möjlighet att gå KPU och bli lärare, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Nu förlängs därför den förordning som reglerar utbildningen så att lärosäten kan fortsätta att anordna utbildningen. För att ha en viss flexibilitet för den som blir sjuk eller av annan anledning behöver mer tid för att studera färdigt kommer förordningen att gälla till utgången av 2028, och studenter har möjlighet att ta ut examen fram till och med 2031.

Utbildningen regleras i förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet