Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statens medieråd får i uppdrag att ta fram metoder för att motverka rasism på nätet bland barn och unga

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Statens medieråd i uppdrag att ta fram metoder för att motverka rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på nätet bland barn och unga. Statens medieråd ska identifiera metoder som kan motverka förekomsten av sådana uttryck på nätet, bland annat utifrån de olika roller som barn och unga kan ha i nätmobbningssituationer. Myndigheten ska sprida metoder som visat sig fungera.

Statens medieråds studier visar att antalet unga som har anmält hot och hat till sociala medietjänster har ökat mellan 2016 och 2018, och att anmälningar som gällde rasism nästan fördubblades under samma period. Det saknas däremot kunskap och analys om vilka metoder som fungerar bäst för att motverka och minska förekomsten av rasism och liknande former av fientlighet på nätet mot och mellan barn och unga.

- Med ungas ökade användning av sociala medier följer en ökad risk att utsättas för rasistiskt motiverat hot och hat i sociala medier. Det är något vi måste motverka och därför ger vi nu Statens medieråd i uppdrag att ta fram och sprida fungerande metoder till relevanta aktörer. Ingen ska behöva utsättas för rasism, vare sig på nätet eller någon annanstans, säger Märta Stenevi, jämställdhetsminister.

En internationell forskningsöversikt om nätmobbning bland barn och unga (Utsatt på internet, 2020) visar att majoriteten av dem som är utsatta för nätmobbning samtidigt är utsatta för mobbning i skolan. Vissa grupper löper större risk att bli utsatta för nätmobbning än andra, till exempel unga med annan etnicitet än majoriteten där man bor, hbtqi-personer och personer med funktionsnedsättning.

Arbetet inom ramen för regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott har bidragit till ökad kunskap om hur rasism och hatbrott tar sig uttryck i Sverige. Samtidigt har andelen barn och unga som uppger att de är utsatta på nätet ökat. Det finns därför behov av att stärka insatserna på området.

- Att barn och unga ska kunna känna sig trygga på nätet är en central fråga för mig. Statens medieråd har under flera år haft i uppdrag att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga. Det uppdrag som nu ges för att motverka rasism på nätet mot barn och unga är en naturlig fortsättning på detta arbete, säger Amanda Lind, kultur- och demokratiminister.

Statens medieråd ska samverka med Barnombudsmannen, Forum för levande historia och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, inhämta erfarenheter och kunskap från Statens skolverk och civilsamhällesorganisationer samt föra dialog med universitet och högskolor. För uppdraget får Statens medieråd använda högst 700 000 kronor 2021. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen senast den 1 mars 2023.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.